POZOR! Od 13.3.2023 změna adresy showroomu Parketo: Karlovarská 326/43, Praha 6

Do vaší zahrady doporučujeme jednoznačně dřevěnou terasu. Dřevěná terasa zajistí základní požadavky na pevnou plochu, a velice dobře splyne s okolním prostředím. Dřevěná terasa okolo bazénu, chodník nebo terasa vyschne po dešti rychleji než ostatní materiály. Dřevěná terasa je na omak teplá, rychle se vyhřeje sluníčkem, nepálí, dobře se udržuje, na rozdíl od anorganických materiálů žije. Díky své elasticitě nehrozí za silnějších mrazů jeho poškození.

Nabízíme terasová prkna surová i s bezbarvým olejem, ideální je objednat předolejovaná prkna, aby olej byl na všech stranách prken, po pokládce tohoto cíle již nedocílíme.

Terasová prkna dodáváme i v barevném oleji, ale kvůli venkovnímu použití se musí minimálně 1x ročně opětovně natřít.

Nepravidelnost povrchu zase láká opticky - krajinky a suky mohou být výrazným stylotvorným prvkem. Ani barevné odstíny nejsou nezajímavé, každé dřevo, každé prkno, se pod vlivem světelných podmínek mění. Pokud máte rádi šedou patinu, stejnou jako na starých nenatřených plotech, tak terasu natírat olejem nemusíte.

Tvrdé tropické dřevo může obsahovat Tanin (tříslovina), který zvyšuje odolnost desek. Déšť však může způsobit jeho vyplavování ve formě hnědé kapaliny. Z tohoto důvodu je třeba vyhýbat se přímému, nechráněnému kontaktu s odmítnutými nebo jinými stěnami a podlahami.

Množství materiálu: 

Doporučujeme objednat o 10% více materiálu, než je nutné, pro kompenzaci běžného odpadu, který vzniká při zkracování, řezání atd. Pokud se mají prkna ukládat diagonálně nebo v nepravidelných vzorech, doporučujeme objednat několik kusů navíc.

Skladování: 

Terasová prkna skladujte v originálním balení na dobře větraném a zakrytém místě. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. Pokud jsou prkna svázána páskou, ponechte je tak.

Ošetření prken před montáží:

Před montáží doporučujeme naolejovat spodní strany prken. Tímto postupem se zachová přirozená barva dřeva a prodlužuje se životnost. Všechny řezné spoje ochráníte voskem na řezné hrany.

Nástroje potřebné k montáži: 

Vrtačka, bit, šrouby, šroubovák, pila, bruska, brusný papír, vodováha, pravítko, tužka, prvky pro vymezení dilatačních mezer FugiFix FF a stahovák prken.

 

Příprava podkladu pod terasu

Ujistěte se, že podklad je stabilní, pevný a nebortí se. Podklad by měl být vytvořen tak, aby dostatečně odváděl dešťovou vodu, voda nesmí zůstávat pod roštem. Optimální podklad je pískové, štěrkové nebo kameninové zhutněné lože ve dvou vrstvách, spodní vrstva z hrubšího materiálu např. kamenivo frakce 15 - 20 mm, vrchní vrstva z jemnějšího materiálu pro jednodušší vytvoření rovného povrchu. 

obrázek ID: 22876383

Rovný povrch je důležitý, vyhnete se pracnému podkládání roštu, aby ležel celou plochou na podkladu. Pod terasu na rostlém podkladu použijte podložku , která na rozdíl od geotextilie nezpůsobuje zadržování vody a vlhkosti pod terasou, která působí na dřevo terasy ze spodní strany, zatímco na horní stranu působí slunce a vysoká teplota. Instalace na savé geotextilie může způsobit průhyb prken. 

Pevný podklad pod terasou

Pro lepší stabilitu na zemině použijte betonové dlaždice rozmístěné na podklad v intervalech 40 - 50 cm střed od středu (v závislosti na velikosti prken) k zajištění dostatečné opory a upevnění nosných trámů. Pro pevný podklad použijte rektifikační terče. Ověřte výšku a spád.  Správný odvod vody zajistí spád přibližně 2 cm na 1 běžný metr.

obrázek ID: 32857462

Nosné trámy terasy ze dřeva

Nosné trámy musejí být ze dřeva s podobnou hustotou a životností jako pohledové terasová prkna. Musí mít minimálně dvojnásobnou tloušťku, než je tloušťka prken. Upevněte nosné trámy tak, aby se vytvořily pevné základy. 

obrázek ID: 17970089

Nosníky by měly být kvůli odvodu vody uložené na nepropustných podložkách (např. z pryže). Zajistěte spád podkladního roštu 2-3 % v uvažovaném směru odvodnění. Důležité je zajištění odvětrání prostoru pod terasou.

 

Montáž terasy na betonové patky

Terasu na betonové patky montujeme v případě měkkého podkladu. Betonové patky zapustíme 50 – 80 cm hluboko do země.

Pro montáž terasy ve svahu nebo pro vynesení terasy použijeme pro větší pevnost a odolnost dvojitý rošt.


Vzdálenost mezi nosnými trámy terasy

Zajistěte správnou vzdálenost mezi nosnými trámy terasy. Tato vzdálenost závisí na pevnosti a šířce prken.

  

Rozměr terasového prkna 

Maximální vzdálenost mezi trámy

  19 - 20 mm x 90/100 mm

  30 – 35 cm

  20 - 22 mm x 120 mm

  35 – 40 cm

  21 mm x 145 mm

  35 – 40 cm

  25 mm x 145 mm

  40 – 45 cm

 

Upevnění trámů terasy

Pokud při použité dřevině hrozí vysoké riziko deformace, doporučujeme používat rovnoměrné menší vzdálenosti mezi trámy s cílem omezit pohyb prken. Každý konec prkna by měl ležet na opěrném trámu a měl by být přišroubován.

Mezery mezi terasovými prkny

Vlhkost ve vzduchu způsobuje rozpínání a sesychání prken. Před montáží se proto musí zkontrolovat obsah vlhkosti. Vzdálenost mezer mezi prkny musí být  4 až 8 mm. Ideální pomocníkem je vymezovač roztečí prken pro vymezení dilatačních mezer. Správná vzdálenost poskytuje prostor pro rozpínání a seschnutí v závislosti na počasí bez poškození povrchu krycí podlahové plochy.

Vzdálenost terasy od zdi

Pokud je podlahová plocha upevněna o zeď nebo jiný pevný předmět, je třeba zajistit vzdálenost minimálně 10 mm mezi konci / stranami prken a stěnou a / nebo pevným předmětem.

Vruty pro dřevěné terasy

Pro dlouhou životnost používejte pouze vruty z nerezavějící oceli A2 a A4. Nerezová ocel A2 pro venkovní použití a použití ve vlhkých vnitřních prostorách. A4 nerezová ocel pro použití ve styku s chlorovanou vodou. Používejte speciální vruty, které jsou minimálně dvojnásobně delší než je tloušťka prkna. 

obrázek ID: 41720317

Na přichycení prkna ke každému trámu použijte vždy dva šrouby na každé straně. Přesahy přišroubovaných konců prken by měli být maximálně 5 - 10 cm, aby se konce neohýbaly. Vzdálenost mezi vrutem a boční stranou prkna by měla být přibližně 2 cm.

  

Zapuštění vrutů do terasy

Důležité je předem navrtat otvory pro vruty (pokud například používáte 5 mm vruty, předem navrtejte otvor o průměru 4 mm). Hlava vrutu by měla být v jedné rovině s povrchem desky, aby šroub nevyčníval. Doporučujeme otvor pro vrut předvrtat a zahloubit „zahlubovákem“, proti možným otřepům kolem hlavičky vrutu a stejnoměrnému zapuštění.

  

Montáž teras pomocí stahováku

Vzhledem k tomu, dřevo je přírodní produkt, tak pracuje hlavně kvůli kolísání teploty nebo vlhkosti - může se stát, že se materiál ohýbá. Prohnuté prkna instalujeme pomocí stahováků. Prkno nejdříve přišroubujeme na kraji a postupně přitahujeme pomocí stahováku na jednotlivé podkladní hranoly s dodržením zvolené mezery mezi prkny.